SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE


SINDIKAT RADNIKA GRAĐEVINARSTVA I
  INDUSTRIJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA SRBIJE

B.W.I

 

 

 

 

 

 

 

ČLANOVI REPUBLIČKOG ODBORA ZA MANDATNI PERIOD 2015 - 2020.

 

IME

PREDUZEĆE

SAŠA TORLAKOVIĆ

PREDSEDNIK SINDIKATA RADNIKA GRAĐEVINARSTVA I IGM SRBIJE

DRAGANA PLATIŠA

GENERALNI SEKRETAR

JOSIP MODIĆ

PREDSEDNIK SINDIKATA RADNIKA GRAĐEVINARSTVA I IGM VOJVODINE

TOMA GOJKOVIĆ

PREDSEDNIK GRADSKOG ODBORA GRAĐEVINARA BEOGRADA

...

PREDSEDNIK POKRAJINSKOG ODBORA KOSOVA I METOHIJE

MILAN KOLARIĆ

„HIDROTEHNIKA HIDROENERGETIKA“ BEOGRAD

MILE ČOLIĆ

„RATKO MITROVIĆ-NISKOGRADNJA“ BEOGRAD

DRAGAN ALEKSIĆ

„PLANUM“ BEOGRAD

MIRJANA GLUŠČEVIĆ

„MOSTOGRADNJA“ BEOGRAD

GORDANA BJELICA

„PIM-IVAN MILUTINOVIĆ“ BEOGRAD

MIRO VUKAŠINOVIĆ

„ENERGOMONTAŽA“ BEOGRAD

HASIB ČAUŠEVIĆ

„TERMIKA“ BEOGRAD

ZORAN ĐORĐEVIĆ

„NAPRED“ BEOGRAD

MILAN STOJANOVIĆ

„MAŠINOPROJEKT-KOPRING“ BEOGRAD

BILJANA VUKAJLOVIĆ

„DAKA SERVIS“ BEOGRAD

MILAN MITROVIĆ

„ENERGOPROJEKT-HIDROINŽENJERING“ BEOGRAD

MILOVAN BILJIĆ

„TITAN“ KOSJERIĆ

ZORAN VASIĆ

„HOLCIM“ POPOVAC

ŽELJKO MILOSAVLJEVIĆ

„JELEN DO“ JELEN DO

DOBRICA KARAIĆ

„JEDINSTVO“ SEVOJNO

KRSTIĆ LJUBIŠA

„MLADOST“ LESKOVAC

MILAN MITROVIĆ

„MEGALIT-ŠUMNIK“ RAŠKA

MIRSAD HASANAGIĆ

„SLOGA“ NOVI PAZAR

VLADIMIR PEKOVIĆ

„ELEKTROIZGRADNJA“ BAJINA BAŠTA

ŠANDOR IMRE

„POTISJE“ KANJIŽA

DRAGAN SAMARDŽIĆ

„LAFARŽ“ BEOČIN

GRUJICA ROĐENKOV

„POLET“ NOVI BEČEJ

JELENA REZNIĆ

„POLET KERAMIKA“ NOVI BEČEJ

MIODRAG JOKOVIĆ

POVERENIK ODBORA ZA TERITORIJU VIŠE OKRUGA SA SEDIŠTEM U UŽICU

RADOICA ARSENIJEVIĆ

POVERENIK ODBORA ZA TERITORIJU VIŠE OKRUGA SA SEDIŠTEM U KRAGUJEVCU

...

POVERENIK ODBORA ZA TERITORIJU VIŠE OKRUGA SA SEDIŠTEM U SMEDEREVU

RADISAVLJEVIĆ DRAGAN

POVERENIK ODBORA ZA TERITORIJU VIŠE OKRUGA SA SEDIŠTEM U NIŠU

 

 

POTPREDSEDNICI

 REPUBLIČKOG ODBORA

IME

PREDUZEĆE

RADOICA ARSENIJEVIĆ

POVERENIK ODBORA ZA TERITORIJU VIŠE OKRUGA SA SEDIŠTEM U KRAGUJEVCU, SA PROFESIONALNIM VRŠENJEM FUNKCIJE

...

POVERENIK ODBORA ZA TERITORIJU VIŠE OKRUGA SA SEDIŠTEM U SMEDEREVU

JOSIP MODIĆ

PREDSEDNIK SINDIKATA RADNIKA GRAĐEVINARSTVA I IGM VOJVODINE

 

ČLANOVI PREDSEDNIŠTVA ZA MANDATNI PERIOD 2015 - 2020.

IME

PREDUZEĆE

SAŠA TORLAKOVIĆ

PREDSEDNIK SINDIKATA RADNIKA GRAĐEVINARSTVA I IGM SRBIJE

DRAGANA PLATIŠA

GENERALNI SEKRETAR

RADOICA ARSENIJEVIĆ

POTPREDSEDNIK

...

POTPREDSEDNIK

JOSIP MODIĆ

POTPREDSEDNIK

TOMA GOJKOVIĆ

PREDSEDNIK GO GRAĐEVINARA BEOGRADA

MIRJANA GLUŠČEVIĆ

SO „MOSTOGRADNJA“ BEOGRAD

GORDANA BJELICA

SO „IVAN MILUTINOVIĆ-PIM“ BEOGRAD

MILAN KOLARIĆ

SO „HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA“ BEOGRAD

DRAGAN SAMARDŽIĆ

SO „LAFARŽ“ BEOČIN

MILOVAN BILJIĆ

SO „TITAN“ KOSJERIĆ

 

ČLANOVI STATURANOG ODBORA ZA MANDATNI PERIOD 2015 - 2020. GODINE

IME

PREDUZEĆE

MIROLJUB DRAGUTINOVIĆ

MMIP „PARTIZAN“ BEOGRAD

KSENIJA STOJKOVIĆ

GP „MOSTOGRADNJA“ A.D. BEOGRAD

MILENKO SIMIĆ

„RAVNAJA“ MALI ZVORNIK

BOJANA VOJNOVIĆ

„LAFARŽ“ BFC, BEOČIN

NIKOLA VALEK

„STRAŽILOVO“ SREMSKI KARLOVCI

 

NADZORNI ODBOR ZA MANDATNI PERIOD 2015 - 2020. GODINE

IME

PREDUZEĆE

MILIVOJE NIKIĆ

„TITAN“ KOSJERIĆ

DRAGAN MILENKOVIĆ

„ZLATIBOR-GRADNJA“ BEOGRAD

SRĐAN LAZIĆ

„IZOLACIJA“ BEOGRAD

MILENA ĐURIĆ

„LAFARŽ“ BFC, BEOČIN

STANKO MILJKOVIĆ

„HOLCIM SRBIJA“